top of page

Adviesraad

 

De Adviesraad komt 5 maal per jaar bijeen en bestaat uit 11 leden waaronder:

 

SWV-VO Noordelijke Drechtsteden: MT SWV, t.w. directeur-bestuurder en sectordirecteur

Scholen voor voortgezet onderwijs: van elke school een directielid met mandaat

 

De managers zorg en onderwijs VO sluiten hierbij aan en vormen de schakel met de Adviesraad.

 

 

Taken en bevoegdheden adviesorganen:

 

De adviesraad heeft geen wettelijk verankerde positie en heeft een adviserende rol. Deze functioneert als klankbord voor het MT van het SWV.

 

De adviesraad voorziet hen van gevraagd en ongevraagd advies. Het is aan de directeur-bestuurder of een advies al dan niet (volledig) wordt overgenomen. De adviesraad heeft de mogelijkheid tot het instellen van werkgroepen.

 

De taken en bevoegdheden van de adviesraad zijn:

 

· de voorbereiding van en advisering over het ondersteuningsplan;

· de voorbereiding van het uitwerken van de ambities uit het ondersteuningsplan in de jaarplannen

· de voorbereiding van en advisering over de begroting en de jaarrekening;

· het signaleren van knelpunten in de uitvoering van het beleid.

· det communiceren van het beleid van het SWV in de school

 

De directeuren kunnen vanuit bovenstaande bevoegdheden agendapunten indienen namens de scholen. Daarnaast kunnen de volgende overlegorganen

 

Agendapunten aanleveren voor de Adviesraad:

· Zo!

· OPR

· MT SWV VO

· MT SWV PO

· Beleidsoverleg SWV (coördinatoren BPO, GOAL en AT-VO)

 

De directeur-bestuurder bepaalt de uiteindelijke agenda.

 

 

bottom of page