Advies- en Toewijzingscommissie Voortgezet Onderwijs (AT-VO)

 

De AT-VO, is een onafhankelijke commissie en maakt deel uit van het Samenwerkingsverband VO Noordelijke Drechtsteden. De AT-VO heeft een onderzoeks- en een adviesfunctie, geeft de aanwijzingen leerwegondersteunend en de toelaatbaarheidsverklaringen praktijkonderwijs af, kent arrangementen toe en fungeert als toewijzingscommissie voor toelaatbaarheid Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO).

Elke leerling met extra ondersteuningsbehoefte verdient aangepast onderwijs, ondersteuning en begeleiding om zich zo optimaal mogelijk te kunnen ontwikkelen. De AT-VO probeert voor elke aangemelde leerling tot een zo passend mogelijk advies te komen.

De AT-VO ondersteunt en adviseert hierin de scholen voor Voortgezet Onderwijs, die aangesloten zijn bij het samenwerkingsverband VO Noordelijke Drechtsteden.

Team AT-VO:

Orthopedagoog                                                Maatschappelijk werker MSEN

Mevrouw Drs. G. Tissink                                  Mevrouw B. de Groot

Coördinator Intake & Advies                                                          

Mevrouw E. Wagenmakers                                                                                 

Contact AT-VO

SWV-VO Noordelijke Drechtsteden

Duindoornhof 3

3355 RP Papendrecht

Tel: 078-6391700

Copyright © 2018 Els Wagenmakers-Tebes