Begeleiders Passend Onderwijs (BPO)

De Begeleider Passend Onderwijs functioneert als contactpersoon tussen school en Samenwerkingsverband.

Elke school heeft een vaste Begeleider Passend Onderwijs, die de ondersteuningsroute binnen de school kent door onderdeel uit te maken van het Zorgteam van de school. De toekenning van uren van de Begeleider Passend Onderwijs is gerelateerd aan het leerlingenaantal van de locatie. Het team van Begeleiders Passend Onderwijs bestaat uit professionals met een grote expertise op verschillende gebieden binnen het Passend Onderwijs. Om optimaal gebruik te kunnen maken van alle expertise zal in het formatieplan van de Begeleiders Passend Onderwijs gekozen worden om ruimte te creëren binnen de verdeling van de formatie. Op deze manier kan de Begeleider Passend Onderwijs naast de primaire taak op de eigen school ook gevraagd worden om vanuit het team Begeleiders Passend Onderwijs de plus-expertise (BPO+) in te zetten ten dienste van de basis(plus)zorg op een andere school. De BPO+ expertise  bestaat op dit moment uit:

TOS  (Taalontwikkelingsstoornis)

MHB  (Meer en Hoogbegaafdheid)

LZ  (Langdurig zieken)

LG  (Lichamelijk Gehandicapten)

ZML  (Zeer Moeilijk Lerenden)

MBO  (Middelbaar Beroeps Onderwijs)

Afstandsonderwijs

Dyslexie

 

 
De Begeleider Passend Onderwijs werkt vanuit de volgende waarden:

Acceptatie, inzicht, respect voor ieders autonomie en identiteit, gezamenlijke verantwoordelijkheid, openheid, en kwaliteit.   
 
Visie Begeleider Passend Onderwijs:  

Het team BPO wil bereiken dat alle betrokkenen zelfbewust, vanuit hun kracht en met regie, de uitdagingen in het leven aan kunnen gaan.   
 
Het uitgangspunt van de BPO-er zal ten allen tijde zijn dat het belang van de leerling centraal zal staan. 

 
Doelstelling Begeleider Passend Onderwijs:  

De BPO-er is er in zijn/haar werkwijze op gericht om uit te gaan van mogelijkheden en mensen in hun kracht te zetten, waardoor de scholen zich kunnen ontwikkelen op het gebied van Passend Onderwijs. 

BPO team

Mevrouw J. Grootenboer

Sector directeur 

Teamleider BPO

E-mail adres           : j.grootenboer@swvdrechtsteden.nl

Telefoon nummer : 06-22300842

Mevrouw L. Tippens

Coördinator BPO

E-mail adres           : l.tippens@swvdrechtsteden.nl

Telefoon nummer : 06-49880613

Mevrouw B. Merckens

BPO+

MHB 

E-mail adres           : b.merckens@swvdrechtsteden.nl

Telefoon nummer : 06-19734805

School                     : DevelsteinCollege & CSG De Lage Waard

Mevrouw M. Gouma

BPO+

Afstandsonderwijs

E-mail adres           : m.gouma@swvdrechtsteden.nl

Telefoon nummer : 06-57030394

School                     : CSG De Lage Waard

Mevrouw C. van der Zwan

BPO+

MBO 

E-mail adres           : c.vanderzwan@swvdrechtsteden.nl

Telefoon nummer : 06-19685246

School                     : CSG De Lage Waard

Mevrouw N. Scheepers

E-mail adres           : n.scheepers@swvdrechtsteden.nl

Telefoon nummer : 06-4993937

School                     : Walburgcollege

De heer M. Noorland

BPO+

LZ / LG / ZML 

E-mail adres           : m.noorland@swvdrechtsteden.nl

Telefoon nummer : 06-46353427

School                     : De Sprong Sliedrecht/Zwijndrecht & Loket Zwijndrecht

Mevrouw S. Kilian

E-mail adres           : s.kilian@swvdrechtsteden.nl

Telefoon nummer : 06-20931742

School                     : Loket Zwijndrecht & Griendencollege

Mevrouw A. Risseeuw

E-mail adres           : a.risseeuw@swvdrechtsteden.nl

Telefoon nummer : 06-29261945

School                     : VSO Bleyburgh & CSG De Lage Waard

Mevrouw L. Spijker

BPO+

TOS / Taalbeleid

E-mail adres           : l.spijker@swvdrechtsteden.nl

Telefoon nummer : 06-

School                     : CSG De Lage Waard & Sprong Sliedrecht

Mevrouw M. Kok

BPO+

Dyslexie

E-mail adres           : m.kok@swvdrechtsteden.nl

Telefoon nummer : 06-82547921

School                     : Willem de Zwijger College

Mevrouw F. Janssen

 

 

E-mail adres           : f.janssen@swvdrechtsteden.nl

Telefoon nummer : 06-

School                     : Willem de Zwijger College / Walburgcollege

SWV-VO Noordelijke Drechtsteden

Duindoornhof 3

3355 RP Papendrecht

Tel: 078-6391700

Copyright © 2018 Els Wagenmakers-Tebes