Bijzondere regeling

Voor wie:

Voor leerlingen waarvan in het reguliere voortgezet onderwijs is gebleken dat het didactische niveau te hoog ligt of voor leerlingen binnen het Voortgezet(Speciaal)Onderwijs (VSO), waarbij de ondersteuning zoals geboden binnen de huidige onderwijssetting niet langer aansluit bij de (onderwijs)ondersteuningsbehoefte van de leerling.

 

Kan aangevraagd worden door:

De zorgcoördinator van een praktijkschool.  Dit gebeurt in overleg met de VMBO/V(S)O school en de begeleider passend onderwijs (BPO-er) van de V(S)O-school voor een leerling die:

 

1.Het vmbo bezoekt met een aanwijzing LWOO

scores op de criteria in het grensvlak van het leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs, of naar het oordeel van het bevoegd gezag een toegenomen problematiek nadat een positieve beschikking leerwegondersteunend onderwijs is afgegeven, of naar het oordeel van het bevoegd gezag een stapeling van andersoortige problematiek dan beoordeeld wordt bij de indicatiestelling voor leerwegondersteunend onderwijs of praktijkonderwijs.

 

2.Beschikt over een TLV VSO

voldoet aan het leerachterstandscriterium of het IQ-criterium voor toelating tot het praktijkonderwijs, of naar het oordeel van het bevoegd gezag, ongeacht het IQ en de leerachterstand, een zodanige problematiek heeft dat indicatiestelling voor praktijkonderwijs geboden is. 

 

3.Aan geen van bovengenoemde criteria voldoet

Wanneer op grond van het complete dossier in overleg met alle betrokken partijen de voorzitter van de AT-VO besluit dat plaatsing binnen het praktijkonderwijs de meest passende  onderwijssetting is.

 

Om in aanmerking te komen voor de bijzondere regeling TLV PrO dient er te worden aangetoond dat het didactische niveau op de VO-school niet (langer)aansluit bij de cognitieve vermogens van een leerling, of dient de V(S)O school aan te tonen dat de extra ondersteuning zoals geboden binnen de onderwijssetting op het V(S)O niet langer aansluit bij de (onderwijs)ondersteuningsbehoefte van de leerling.

Aanvraagformulier

SWV-VO Noordelijke Drechtsteden

Duindoornhof 3

3355 RP Papendrecht

Tel: 078-6391700

Copyright © 2018 Els Wagenmakers-Tebes