top of page

Richtlijnen corona voor medewerkers van het SWV

Aan :                de scholen binnen de Samenwerkingsverbanden PO en VO Passend Onderwijs Drechtsteden

Periode :         30 september 2020 t/m 17 november 2020


 

Nu inmiddels duidelijk is dat opnieuw een veel striktere fase mbt het corona-beleid is aangebroken, willen we met jullie communiceren wat dit betekent voor de werkzaamheden van onze medewerkers op jullie scholen.

Wij hebben met onze medewerkers nieuwe richtlijnen gecommuniceerd voor de periode zoals hierboven aangegeven. Deze richtlijnen zijn voor wat betreft het contact met de scholen als volgt samen te vatten:


We werken zo veel mogelijk thuis

Deze regel staat echt bovenaan.

Uitzonderingen komen alleen in beeld als er zwaarwegende argumenten zijn hiervan af te wijken. En mocht dit dan aan de orde zijn, gelden uiteraard alle algemene regels die we intussen kennen...handen wassen, afstand houden etc

 

Als de afweging wordt gemaakt dat je wel naar scholen e/o de Duindoornhof gaat, geldt:

  • je bent klachtenvrij

  • je behoort niet tot een risicogroep

  • online contact is, gezien het beoogde effect geen acceptabel alternatief.

  • en/of je bent werkzaam met en voor de leerlingen van GOAL

 

Medewerkers die meerdere scholen op één dag bezoeken:

We zien dat er steeds meer scholen besmettingen in hun teams melden. De kans dat onze medewerkers de besmetting overbrengen van school naar school is daardoor reëel.

  • Je bezoekt maximaal één school per dag, daarbij altijd de 1,5 m afstand houden, altijd de handen ontsmetten/wassen en alleen in geventileerde ruimtes (scholen sluiten nu meer en meer de ramen vanwege de kou).

  • Iedere medewerker kan altijd zelf de afweging maken of hij wel of niet een school bezoekt.


Duindoornhof
 

  • Bij komst naar Duindoornhof melden medewerkers hun komst via reservering in de digitale agenda van de desbetreffende ruimte.

  • Medewerkers van GOAL, administratief en facilitair medewerkers zullen noodzakelijkerwijs vaker werken op de Duindoornhof, waarbij voor de administratief medewerkers ook zeker de afweging gemaakt kan worden deels thuis te werken.

Scholing en vergaderingen
Scholingsmomenten en vergader/overlegmomenten gaan grotendeels online via TEAMS.


 

Voor wie de landelijke regels nog eens wil nalezen, zie deze link:
 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/09/28/factsheet-landelijke-maatregelen-tegen-het-coronavirus-per-29-september-18.00-uur

 

Voor vragen t.a.v. deze richtlijnen kunt u contact opnemen met een lid van het MT PO of VO:

 

Carla Hebels, PO Zwijndrecht H.I.Ambacht

Rianne Golverdingen, PO Sliedrecht Papendrecht Alblasserdam

Joke Grootenboer, SWV VO

Cees Nugteren, SWV PO en VO

bottom of page