top of page

Dyslexie

Het Samenwerkingsverband Drechtsteden VO is gestart met het verbeteren van de doorgaande lijn PO-VO omtrent dyslexie. Schooljaar 2019-2020 is gestart met het invoeren van compenserende software Textaid binnen alle scholen in Het Samenwerkingsverband Drechtsteden PO en VO. Leerlingen die vanuit het primair onderwijs doorstromen naar het voortgezet onderwijs zijn hierdoor al bekend met de software en hoeven zich dus niet te verdiepen in andere software bij de start op het voortgezet onderwijs.

 

Daarnaast wil het samenwerkingsverband de scholen ondersteunen bij de signalering en ondersteuning van leerlingen met dyslexie. Veelal worden dyslexieverklaringen afgegeven in het primair onderwijs. Het komt ook voor dat een leerling met een vermoeden van dyslexie in het voortgezet onderwijs binnenkomt, of dat er uit de screening die in het eerste leerjaar gehouden wordt, een signaal komt. Deze leerlingen werden normaal gesproken dan verder onderzocht, waarbij de kosten voor dyslexieonderzoek vaak bij de ouder(s)/verzorger(s) terecht kwam.

 

Vanaf schooljaar 2020/2021 is gestart met het inzetten van een Poortwachter Dyslexie in het VO. De school kan nu een aanmelding doen voor een advies Poortwachter Dyslexie. Komt uit de dossieranalyse een positief advies, dan loopt de bekostiging van een dyslexie onderzoek via de arrangementsgelden van de school van het samenwerkingsverband.

 

Hiervoor kan de school de volgende stappen doorlopen, indien de school niet de beschikking heeft over een eigen orthopedagoog die een dyslexieonderzoek kan afnemen (volgens protocol dyslexie VO).

dyslexie.PNG

Vervolgtraject

 

Om de leerlingen die pas in het VO gediagnostiseerd worden extra te ondersteunen, willen wij vanuit het SWV een vervolgtraject aanbieden. Daarom gaan we dit schooljaar starten met een Pilot om te kijken of hier behoefte aan is en daarom is er voor dit schooljaar plek voor 8 leerlingen om hieraan deel te nemen. Tijdens het Vervolgtraject besteden we aandacht aan het omgaan met de diagnose dyslexie. Wat is dat nu precies en wat betekent dit voor mij? Door middel van verschillende praktische opdrachten krijgen leerlingen inzicht in hun dyslexie. Ze ontdekken hun sterkte kanten en hoe ze die tijdens de lessen en het leren in kunnen inzetten. Daarnaast gaan wij aan de slag met de meest voorkomende spellingsregels.

Het Vervolgtraject gaat aangeboden worden op een locatie in Zwijndrecht en op een locatie in Papendrecht. De start is rond de voorjaarsvakantie en zal 12 weken lang een uur in de week aangeboden worden door de BPO+ dyslexie. Leerlingen die zich hiervoor willen aanmelden, kunnen

dat doen via de school bij de BPO+dyslexie. Scholen worden op de hoogte gesteld wanneer de inschrijving op het vervolgtraject mogelijk is.

bottom of page