Extra ondersteuning

Iedere school heeft een schoolondersteuningsprofiel. In het schoolondersteuningsprofiel wordt de basisondersteuning beschreven (voor elke school van het Samenwerkingsverband VO Noordelijke Drechtsteden gelijk), de basisplusondersteuning (deze ondersteuning kan van school tot school verschillen) en de arrangementen.

De basisondersteuning en de basisplusondersteuning wordt uitgevoerd vanuit de middelen van de school. Als de ondersteuning van de school voor een leerling niet toereikend is, kan er extra ondersteuning in de vorm van een arrangement, via de Advies- en Toewijzingscommissie Voortgezet Onderwijs (AT-VO), bij het samenwerkingsverband VO Noordelijke Drechtsteden worden aangevraagd.

De ondersteuningsvraag van de leerling is het uitgangspunt voor de te bieden (extra) ondersteuning. 

Het Samenwerkingsverband VO Noordelijke Drechtsteden werkt met onderstaand ondersteuningsaanbod:

Ambulant Leer Centrum

 GOAL

Bijzondere regeling

VSO arrangement

Leerling 

coaching

Aanvraagformulier Arrangement

SWV-VO Noordelijke Drechtsteden

Duindoornhof 3

3355 RP Papendrecht

Tel: 078-6391700

Copyright © 2018 Els Wagenmakers-Tebes