GOAL Onderwijs Opvang Voorziening

GOAL is de tijdelijke onderwijsopvang voorziening van het Samenwerkingsverband VO Noordelijke Drechtsteden en is gevestigd aan de Duindoornhof in Papendrecht. GOAL is bedoeld voor leerlingen in het Voortgezet Onderwijs zoals Vmbo, Havo, Vwo en Praktijkonderwijs, waarvan de ondersteuningsvraag tijdelijk de mogelijkheden van de school overstijgen. De Advies- en Toewijzingscommissie Voortgezet Onderwijs (AT-VO) beoordeelt samen met de leerling, de ouders, GOAL en de school van herkomst welke vorm van opvang het best past en het beste resultaat kan opleveren.

Indien een leerling in het basisonderwijs een didactische leeftijd heeft tussen de 50 en 70 maanden en het basisonderwijs geen passend aanbod meer kan bieden op het gebied van leren, kan het ondersteuningsteam van het PO het advies uitbrengen aan de intern begeleider om de leerling aan te melden bij de AT-VO door middel van overdracht van het OPP. De AT-VO beoordeelt wederom samen met de leerling, de ouders, GOAL en de school van herkomst welke vorm van opvang het best past en op welke manier deze leerling goed zal kunnen landen in het VO. De basisschool is verantwoordelijk voor het aanleveren van passende lesmaterialen.

De medewerkers van GOAL zijn geschoold op het gebied van onderwijs en pedagogiek. Daarnaast is een Psychomotorische coach verbonden aan GOAL. Tevens is aan Goal een GZ psycholoog verbonden voor consultatie en advies.

De visie van het SWV is leidend voor de werkwijze van Goal. Voor elke leerling wordt gezocht naar de meest passende pedagogische, didactische plaats. Dit heeft geleid aan een diversiteit aan uitstroomprofielen voor de leerlingen van Goal.

 

Uitstroomprofielen GOAL
Contact GOAL

SWV-VO Noordelijke Drechtsteden

Duindoornhof 3

3355 RP Papendrecht

Tel: 078-6391700

Copyright © 2018 Els Wagenmakers-Tebes