top of page

Ik heb een klacht over het Samenwerkingsverband

Een klacht betekent dat er iets is misgegaan in de communicatie of dienstverlening door het Samenwerkingsverband Drechtsteden VO. Voor een goede dienstverlening is het niet alleen voor u, maar ook voor ons van belang om uw klachten in behandeling te nemen. Sommige klachten kunnen snel worden opgelost. Als u contact met ons opneemt en daarbij aangeeft dat u een klacht heeft, dan zorgen wij ervoor dat uw klacht wordt behandeld en zo snel mogelijk wordt opgelost. Is deze oplossing niet mogelijk, of bent u niet tevreden over het resultaat, dan volgt een nader onderzoek door de klachtencommissie. De klachtencommissie van het Samenwerkingsverband  Noordelijke Drechtsteden VO behandelt en onderzoekt uitsluitend klachten over de uitvoering van de taken van het Samenwerkingsverband. Het gaat hierbij om klachten waarbij betrokkenen van mening zijn dat het Samenwerkingsverband zich niet dienstverlenend heeft opgesteld of niet goed heeft gecommuniceerd over werkwijzen, procedures of producten.

De klachtencommissie bestaat uit personen die niet bij het onderwerp van de klacht betrokken zijn.

bottom of page