top of page

Overleg ZO!

Vijf keer per jaar wordt het Zorgoverleg georganiseerd voor alle medewerkers van het SWV en de zorgcoordinatoren van de scholen.

Hierin is aandacht voor o.a.:

· Onderwijskundige ontwikkelingen gericht op passend onderwijs

· Realisatie dekkend aanbod

· Interne- en externe zorgroute

· Deskundigheidsbevordering

· Intervisie

Vanuit het Zo! wordt input geboden aan de Adviesraad.

bottom of page