Leerweg Ondersteunend Onderwijs & Praktijkonderwijs

De Advies- en Toewijzingscommissie Voortgezet Onderwijs (AT-VO) geeft aanwijzingen LWOO en toelaatbaarheidsverklaringen Praktijkonderwijs af. Dit gebeurt aan de hand van door het ministerie van O.C. en W. voorgeschreven indicatiecriteria.

 

Voor alle leerlingen, die op de meest recente ( wettelijk erkende) toetsen, zoals het drempel-onderzoek ( niet geholpen of voorgelezen) en/of CITO, twee of meer leerachterstanden hebben >25 % ( waarbij 1 van de leerachterstand op begrijpend lezen of inzichtelijk rekenen moet vallen ) dienen aangemeld te worden bij de AT-VO. Tevens verzoekt de AT-VO de leerlingen die niet voldoen aan bovenstaande criteria, maar waarbij sprake/vermoeden is van leerbelemmerende sociaal-emotionele problematiek aan te melden bij de AT-VO middels het Zorg Aanmeld Formulier (ZAF) in Onderwijs Transparant. Na beoordeling van het ZAF nodigt de AT-VO deze leerlingen (digitaal) via het Primair Onderwijs uit voor aanvullend (individueel of klassikaal) onderzoek.

Wanneer de uitslagen van de onderzoeken binnen zijn, worden deze door de AT-VO middels het uitslagformulier in Onderwijs Transparant gezet. Per post worden de originele ondertekende profielbladen door de AT-VO naar het Primair Onderwijs toegestuurd. Het Primair Onderwijs is verantwoordelijk voor het overhandigen en bespreken van deze uitslagen met de ouders. Wanneer de combinatie van de leerachterstanden , totaal IQ en/of de scores op de NPV-J daartoe aanleiding geeft, zal de AT-VO de school voor primair onderwijs per e-mail verzoeken het Onderwijskundig Rapport (OKR) in Onderwijs Transparant in te vullen en op definitief te zetten.

 

De coördinator intake & advies bestudeert vervolgens het gehele dossier inclusief bijlagen, kijkt naar de leerachterstanden(zowel op het drempelonderzoek als in het LVS), het totale IQ , (het verbale en het symbolische of performale IQ en de verwerkingssnelheid) en het sociaal emotioneel functioneren aan de hand van de afgenomen onderzoeken, scores op de NPV-J en/of de info vanuit het onderwijskundig rapport en de vragenlijst in het B-gedeelte. Op grond van deze gegevens wordt een advies geformuleerd en al dan niet een aanwijzing LWOO of toelaatbaarheidsverklaring Praktijkonderwijs aangevraagd bij de commissie LWOO/PrO van de AT-VO.

 

Doordat de AT-VO een totaaloverzicht heeft, kan deze in sommige gevallen tot een andere conclusie of ander advies komen dan het primair onderwijs en/of de wens van de leerling en/of ouders/verzorgers. In deze gevallen zal de AT-VO in overleg gaan met de betrokken partijen. De AT-VO streeft er naar om voor iedere individuele leerling tot een zo passend mogelijk advies te komen.

 

Als de ouders/verzorgers en/of de school voor primair onderwijs het niet eens zijn met het besluit van de AT-VO, kan bezwaar worden aangetekend bij de Commissie van Bezwaar van het samenwerkingsverband VO Noordelijke Drechtsteden.

AT-VO

SWV-VO Noordelijke Drechtsteden

Duindoornhof 3

3355 RP Papendrecht

Tel: 078-6391700

Copyright © 2018 Els Wagenmakers-Tebes