top of page

Mag een leerling met een TLV PrO naar het VMBO met LWOO ?

Een leerling met een toelaatbaarheidsverklaring praktijkonderwijs (TLV-PrO) mag naar het VMBO met LWOO. Een VMBO-school mag een leerling met een TLV-PrO niet weigeren. Als een leerling een vmbo-advies heeft gekregen van de basisschool, maar van Het Samenwerkingsverband een TLV-PrO heeft gekregen, kan de leerling door de ouders op het vmbo worden aangemeld. In dat geval is het schooladvies leidend en laat de vmbo-school de leerling toe. De ouders kunnen er ook voor kiezen om de leerling op het pro aan te melden, waar de leerling eveneens toelaatbaar is.

Als een leerling een TLV-PrO  heeft, heeft de leerling een ondersteuningsbehoefte. Als de leerling wordt aangemeld bij een VMBO-school, heeft de school zorgplicht. De school kijkt dan of ze de juiste ondersteuning kan bieden, al dan niet met LWOO of een andere vorm van ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband. Als de leerling LWOO krijgt aangeboden, kan de school de leerling met een TLV PrO inschrijven als LWOO leerling. Daar hoeft geen aparte LWOO indicatie voor te worden aangevraagd.

 

Kan de school de leerling niet de juiste ondersteuning bieden, bijvoorbeeld omdat de school geen LWOO-licentie heeft, of de ondersteuningsbehoefte groter is dan de school kan bieden? Dan zorgt de school er in het kader van de zorgplicht voor dat de leerling op een andere passende plek binnen het samenwerkingsverband kan worden toegelaten.

Meer informatie is ook terug te vinden op de website van het steunpunt passend onderwijs

bottom of page