top of page

Meer- en hoogbegaafdheid 

Het Samenwerkingsverband Drechtsteden VO streeft ernaar om een dekkend aanbod te creëren voor meer- en hoogbegaafde leerlingen. Dit betekent dat er samen met de AVO scholen gewerkt wordt aan een goed doorlopend onderwijsaanbod van PO naar VO.

 

Dit wordt bewerkstelligd door:

  • een (M)HB-specialist op iedere AVO school hun beleid t.a.v. hoogbegaafdheid te laten ontwikkelen of te verbeteren,

  • meer (M)HB leerlingen begeleiding te bieden in hun leerproces,

  • intervisiemomenten te plannen voor de (M)HB-specialisten,

  • de overdracht van het PO naar het VO zo goed mogelijk te laten verlopen,

  • het ondersteuningsaanbod op de VO scholen te monitoren,

  • initiatieven binnen de VO scholen die complementair aan elkaar zijn te stimuleren,

  • de (M)HB-specialisten te laten deelnemen aan het lerend netwerk.

Studenten tijdens de pauze
bottom of page