top of page

Ik ben het niet een met het besluit van het Samenwerkingsverband

Het samenwerkingsverband Drechtsteden VO beslist of een leerling toelaatbaar is tot een school voor voortgezet speciaal onderwijs (VSO), of tot het praktijkonderwijs PrO) of in aanmerking komt voor een aanwijzing leerwegondersteunend onderwijs. Als u het niet eens bent met een besluit van het Samenwerkingsverband, kunt u een bezwaar indienen.

De bezwaarprocedure is bedoeld om het bestuur van Het Samenwerkingsverband de gelegenheid te geven de eerdere beslissing te heroverwegen. Hierbij gaat het om zowel de formele als de inhoudelijke toetsing van het besluit. De hoor- en adviescommissie brengt alleen een advies uit aan de directeur van het samenwerkings­verband en het bestuur, zij beslist niet.

 

bottom of page