Ik ben het niet eens met de extra ondersteuning die mijn kind krijgt

Als het niet goed gaat met een leerling, kunnen gemakkelijk verschillende inzichten ontstaan over wat het beste is voor het kind. 

- Wat heeft uw kind nodig?

- Hoe kan de ondersteuning het best geboden worden?

Soms kunnen betrokkenen het niet eens worden. Als goed overleg niet volstaat, zijn er veel regelingen en voorzieningen waarvan u als ouder gebruik kan maken. Onderwijszorgconsulenten adviseren en begeleiden ouders en scholen bij conflictsituaties rond kinderen met extra ondersteuningsbehoefte. Bijvoorbeeld kinderen met een handicap, ziekte of stoornis. Ook proberen onderwijszorgconsulenten oplossingen te vinden voor kinderen die langdurig thuiszitten. Een onderwijsconsulent kan pas worden ingeschakeld als u een gesprek heeft gevoerd met de leerkracht en met de directie van de school.

 

De organisatie voor onderwijsconsulenten is ingesteld door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. 

Meer informatie vindt u op de website Onderwijsconsulenten.

 

De Geschillencommissie Passend Onderwijs (GPO) kan oordelen in een geschil tussen ouders en het schoolbestuur. Bijvoorbeeld als het gaat om toelating van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, het verwijderen van leerlingen of het vaststellen van het ontwikkelingsperspectief.

Meer informatie vindt u op Onderwijsgeschillen en Geschillen Passend Onderwijs. 

Studenten die buiten studeren