Nieuwspagina

1654531215336.jfif

8 juni 2022

Oekraïense leerlingen

Onderwijs aan Oekraïense leerlingen na de zomervakantie. De VO-raad organiseert in samenwerking met LOWAN een uitwisselingsbijeenkomst, waarin scholen samen uitdagingen, aanpakken en oplossingen kunnen delen. Wanneer: Donderdag 16 juni van 15.00 – 16.30 uur.

Lees meer

2 juni 2022

Ondersteuningsplan 2022-2026

 

Vandaag is door onze Directeur-Bestuurder Stefan de Crom het ondersteuningsplan VO 2022-2026 gepresenteerd. Met dank aan Joke Grootenboer-Keuvelaar (Sectordirecteur VO), de procesgroep ondersteuningsplan VO, Perspectief op School en alle andere betrokken partijen voor hun input & inzet.

1654185435782.jfif

2 juni 2022

Kansrijk adviseren en ontvangen

De opbrengst van het Webinar "kansrijk adviseren en ontvangen" is vanmiddag gepresenteerd aan de Adviesraad PO & VO. Tijdens deze bijeenkomst is verzocht de opbrengsten te prioriteren en te voorzien van acties. Een mooi, constructief en gezellig samenzijn van het Primair- en Voortgezet Onderwijs.

2022-06-01 18_44_57-Window.png

1 juni 2022

Handreiking helderheid rondom passend onderwijs

 

De handreiking 'Helderheid rond passend onderwijs' geeft een overzicht van de belangrijke

informatie over passend onderwijs en de ondersteuning aan leerlingen.

Lees meer

vvv.jfif

11 mei 2022

Nieuwsbrief doe-agenda thuiszitters

 

Deze nieuwsbrief is bedoeld voor al alle professionals die elke dag weer bezig zijn om het recht op onderwijs voor ieder kind in Zuid-Holland Zuid te beschermen.

Lees meer

Knipsel.JPG

13 April 2022

 

Maatwerkbekostiging voor alle nieuwkomers !


Deze regeling komt aanvullend op de bestaande bijzondere bekostiging.

Deze maatwerkbekostiging geldt niet alleen voor Oekraïense leerlingen,

alle nieuwkomers worden meegeteld.

Maatwerkbekostiging 2022 aanvulling op bijzondere bekostiging | PO-Raad (poraad.nl)

Knipsel.JPG

12 April 2022

 

Conferentie naar Inclusiever Onderwijs


Inspiratie en samenspel in praktijk en beleid!

Op woensdag 1 juni 2022 organiseert het Platform Naar Inclusiever Onderwijs

de tweede conferentie.

 

Naar inclusiever onderwijs: Conferentie 1 juni 2022

9 april 2022 

 

De Staat van het Onderwijs

 

Op woensdag 13 april presenteert inspecteur-generaal van

het Onderwijs Alida Oppers de publicatie De Staat van het Onderwijs 2022. 

Lees meer: De Staat van het Onderwijs 2022 (lyyti.fi)

Knipsel.JPG

5 april 2022

 

Gratis lesmateriaal voor Oekraïense vluchtelingenkinderen

 

Zijn er bij jouw school Oekraïense vluchtelingenkinderen aangemeld?

Of ken je Oekraïense kinderen die lesmateriaal nodig hebben?

Lees meer: Noordhoff steunt Oekraine

1648889844332.jpg

1 april 2022 

 

Autismeweek 2 april - 9 april 2022.

De Autismeweek wordt ieder jaar georganiseerd rond 2 april. Deze dag is door de

Verenigde Naties uitgeroepen tot Wereld Autisme Dag (World Autism Awareness Day)

en geldt als dé dag waarop autisme wereldwijd in de schijnwerpers staat.

voor meer informatie over autisme:
https://www.autisme.nl/

Knipsel.PNG

28 maart 2022

 

Suïcidaal gedrag bij jongeren

Hoe herken je suïcidaal gedrag bij jongeren, en hoe ga je er vervolgens mee om?

En hoe houd je rekening met een licht verstandelijke beperking in signalering,

aanpak en preventie?

Lees meer

1647361871688.jpg

15 maart 2022

 

Kenniskring (onderwerp gamen)

 

15 maart 2022 een informatieve bijeenkomst over gamen waarbij o.a de volgende

onderwerpen aan bod zijn gekomen:

 

1. Balans slaap, studie, sport, sociaal en spel.

2. Schermtijd en gametijd.

3. De motivatie van de jongere achter het gamen.

4. Gamen en autisme.

5. Schermproblematiek in de klas.

 

Deze kenniskring voor zorgcoördinatoren, begeleiders passend onderwijs,

ouders en andere betrokkenen werd verzorgd door Parents of Play.

9 maart 2022 

 

Webinar kansrijk adviseren

 

9 maart heeft het Samenwerkingsverband een interactief Webinar 'kansrijk adviseren en

ontvangen' georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst (voor internbegeleiders vanuit

het primair onderwijs, leerkrachten van groep 8 en teamleiders van het

voortgezet onderwijs) zijn de volgende onderwerpen aan bod gekomen:

 

- kansrijk adviseren en ontvangen

- effecten corona in relatie tot kansengelijkheid

- oorzaken van tussentijds wisselen leerwegen in het VO

- inzicht in benodigde competenties VMBO basis/kader

 

In Teams break-out rooms zijn goede gesprekken gevoerd met mooie opbrengsten en

adviezen gericht op kansengelijkheid. Met dank aan de organisatoren en alle deelnemers

voor de aanwezigheid en input tijdens dit Webinar.

1646915751691.jpg
1646848328162.jpg

9 maart 2022 

 

Veilig op school

Elke leerling moet zich vrij en veilig kunnen voelen op school, daarom komt er een landelijk

meldpunt voor leerlingen en ouders en een meldplicht voor scholen.

Stevigere aanpak voor veiligheid op school | Nieuwsbericht | Rijksoverheid.nl

5 juli 2022

Met elkaar bereik je meer !

Landelijke conferentie VSO- PrO -(V)mbo

Lees meer 

 

2022-07-05 09_35_20-Plaatsen _ Feed _ LinkedIn en nog 6 andere pagina's - Persoonlijk - Mi