top of page
Ondersteuningsplanraad (OPR)

De ondersteuningsplanraad (OPR) heeft instemmingrecht op het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. 

De belangrijkste taak van de ondersteuningsplanraad (OPR) is instemmen met het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. Het uitgangspunt hiervan is dat ouders, personeel en leerlingen meebeslissen over hoe het samenwerkingsverband zorgt dat het voor alle leerlingen in de regio een zo passend mogelijke plek kan bieden. Daarvoor is het belangrijk dat het samenwerkingsverband de OPR in een vroeg stadium betrekt bij het ondersteuningsplan, zodat er ruimte is om een plan te ontwikkelen waar alle partijen tevreden over zijn of mee in kunnen stemmen (bron: www.passendonderwijs.nl).

 

In de ondersteuningsplan-raad zijn personeel en ouders/leerlingen vertegenwoordigd van scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs die vallen onder één van de hieronder genoemde bevoegde gezagen:

 

1. Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden

2. SPON, Stichting Speciaal Onderwijs Drechtsteden e.o. te Sliedrecht

3. Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs Zwijndrechtse Waard

4. Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs “Willem de Zwijger College”

5. Stichting Voortgezet Onderwijs voor Sliedrecht e.o

6. Stichting Yulius

7. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in de West-Alblasserwaard

bottom of page