Samenwerkingsverband VO Noordelijke Drechtsteden

Het Samenwerkingsverband VO Noordelijke Drechtsteden, is een overzichtelijk verband, met een relatief beperkt aantal scholen en besturen. Kernbegrippen voor het Samenwerkingsverband VO Noordelijke Drechtsteden zijn, betrokkenheid bij besluitvorming, draagvlak binnen en buiten het onderwijs en transparantie. Dit betekent korte lijnen, kennen en gekend worden en een inzichtelijke beleidscyclus met posities voor bestuurders, directies, docenten en leerlingen en ouders. 

 

Één van de speerpunten van Passend Onderwijs is het versterken van de positie van de ouders. Een goede samenwerking tussen school en ouders is voor de leerling, het kind, van groot belang het Samenwerkingsverband VO Noordelijke Drechtsteden stimuleert dat ouders vanaf het begin worden betrokken bij het onderwijs en de ondersteuning van hun kind. 

 

Het Samenwerkingsverband VO Noordelijke Drechtsteden heeft als belangrijkste doelstelling dat binnen de regio van het Samenwerkingsverband VO Noordelijke Drechtsteden geen leerling tussen wal en schip belandt.

 

Om dit te bereiken hanteert het Samenwerkingsverband VO Noordelijke Drechtsteden de volgende uitgangspunten: 

 

  • Er is een dekkend aanbod van onderwijsvoorzieningen.

  • De ondersteuningsvraag van de leerling is het uitgangspunt.

  • De ouders zijn de gesprekspartners van de school.

  • De scholen hebben deskundige docenten.

  • De overgangen tussen PO-VO en VO-MBO verlopen vloeiend.

  • Er is een goede verbinding tussen onderwijs en jeugdzorg.

SWV-VO Noordelijke Drechtsteden

Duindoornhof 3

3355 RP Papendrecht

Tel: 078-6391700

Copyright © 2018 Els Wagenmakers-Tebes