top of page

School Ondersteunings Profiel (SOP)

Perspectief Op School (POS) ondersteunt het Samenwerkingsverband Drechtsteden VO en de daarbij aangesloten scholen met het vormgeven van het school ondersteunings profiel. Het online platform van POS is een innovatief instrument dat zorgt voor het verzamelen van gegevens via online vragenlijsten en vanuit bestaande systemen (bijvoorbeeld uit OT, ESIS en Parnassys). Het visualiseren van die gegevens doen we in interactieve dashboards en in overzichtelijke rapporten.

De ouderrapportages per VO school zijn ter inzage beschikbaar op deze pagina.

Door te klikken op de schoolnaam kunt het rapport inzien.

Ouderrapporten:

Willem de Zwijger College Hardinxveld-GIessendam

Willem de Zwijger College Papendrecht

CSG de Lage Waard Vijzellaan

CSG de Lage Waard Burg. Keijzerweg

De Sprong

VSO de Bleyburgh

Griendencollege

DevelsteinCollege

Walburgcollege

LOKET Zwijndrechtse Waard

Yulius 't Tij

Studentenleven
bottom of page